NOVOST: Biološko razgradljivi pivniki vlage

Učinkovita, ekonomična in ekološka preventiva 

Propasec vrečke so se pokazale kot zelo učinkovite za varno rešitev pri preprečevanju vlage v predmetih.

Vrečke so narejene iz naravnih surovin, ki so varen izdelek tako za uporabnika kot za okolje