• Mini 100mm, 125mm, 250mm
  • Ročna 3kg, 5kg
  • Strojna Standard 17my, 23my, 30my
  • Strojna SUPER POWER 10my, 12my, 15my, 17my, 23my
  • Stroji in naprave za povijanje 
  • Mehurčastafolija v roli
  • Vrečke iz mehurčaste folije
  • Formati iz mehurčaste folije
  • Antistatična mehurča stafolija